bartosza
Najbliższe imieniny: 24 sierpnia (za 32 dni)
Imieniny Bartosza w kwietniu: 21
Imieniny Bartosza w czerwcu: 24
Imieniny Bartosza w sierpniu: 24
Imieniny Bartosza w wrześniu: 3