blanki
Najbliższe imieniny: 20 kwietnia (za 67 dni)
Imieniny Blanki w kwietniu: 20
Imieniny Blanki w lipcu: 9
Imieniny Blanki w październiku: 25
Imieniny Blanki w listopadzie: 28
Imieniny Blanki w grudniu: 1