doriana
Najbliższe imieniny: w przyszłym roku
Imieniny Doriana w styczniu: 22