kordiana
Najbliższe imieniny: w przyszłym roku
Imieniny Kordiana w październiku: 22