wiktora
Najbliższe imieniny: 26 sierpnia (za 3 dni)
Imieniny Wiktora w styczniu: 22
Imieniny Wiktora w lutym: 25, 27
Imieniny Wiktora w marcu: 6, 29
Imieniny Wiktora w kwietniu: 12
Imieniny Wiktora w maju: 8, 14, 17, 21
Imieniny Wiktora w lipcu: 21, 28
Imieniny Wiktora w sierpniu: 23, 26
Imieniny Wiktora w wrześniu: 5, 14, 16, 30
Imieniny Wiktora w październiku: 17, 18
Imieniny Wiktora w listopadzie: 8
Imieniny Wiktora w grudniu: 15, 18, 23